PM International - VISION & VERKLIGHET

Inte möta - utan överträffa - kraven

PM International handlar inte om att möta de krav som konsumenterna ställer på produkter inom hälsa och skönhet, utan om att överträffa dem. Vi går alltid steget längre i utvecklingen av produkter inom hälsa, fitness, skönhet och välmående. Maximal säkerhet, trygghet och effekt prioriteras och utlovas, samtidigt som vi använder oss av naturliga råvaror, miljöoptimerade framställningsprocesser och möter läkemedelsindustrins strikta krav på tillverkning och framställning. Det är inte för intet som våra produkter är många elitidrottares förstahandsval när det kommer till produkter för prestation och återhämtning.

Produktkontroller på eget initiativ

På PM International genomförs ständigt produktkontroller helt på eget initiativ, vilket är en bidragande faktor till varför vi vågar garantera att våra produkter håller så hög kvalitet. Det vetenskapliga teamet säkerställer att produkterna håller så hög kvalitet. De kosttillskott som finns inom Fitness och Sport är med på Cologne List (läs mer ), som är en lista som idrottsvärlden sammanställt över kosttillskott som garanterat är säkra och dopingfria. För de flesta företag är det en dröm att få finnas med på denna listan med sina väldigt hårda krav. För oss är det en självklarhet.

TÜV

TÜV SÜD ELAB GmbH verkar som ett externt och helt oberoende laboratorium som regelbundet analyserar och kvalitetssäkrar vi enligt olika kvalitetsparametrar. Utöver alla de rigorösa renhets – och kvalitetssäkringsanalyser som vi själva genomför, kontrolleras av TÜV SÜD ELAB som en oberoende kontrollant.

TÜV SÜD ELAB GmbH är ett till hundra procent ägt dotterbolag till TÜV SÜD AG och arbetar sedan många år som en professionell laboratorieavdelning för Livsmedelsanalys, Vatten – och Miljöteknik och Medicinsk Laboratorieservice. Den snabba och exakta analysen av olika produktprover samt den kompletta konsultationen till samarbetspartners, räknas som en av företagets viktigaste kompetenser.

TÜV SÜD ELAB GmbH Laboratorium uppfyller alla krav enligt DIN EN ISO/IEC 17025:2005 och är ackrediterat av DAkkS under ackrediteringsnummer D-PL-14390-01-00.

Vårt välgörenhetsarbete

Den finansiella basen i PM International är solid. Vi ägnar oss också åt välgörenhetsarbete i samarbete med hjälporganisationen World Vision. Genom åren har tiotusentals barn fått och tillgång till sjukvård, mediciner och utbildning, samt hjälp och stöd via fadderskap.